முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

இடுகைகள்

January, 2005 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

Why Carnatic Music?

As an enthusiast of Carnatic Music, I like its depth and breath. We dont know the value of anything until we really understand or try to understand it. But most of the times it is tarnished saying it is "saami paatu" an image painted by the pro-dravidian politics or "slow-songs" by the music enthusiasts who like the rhythm based music.Here is an outsider's view of
Why Carnatic Music?

என் முதல் தமிழ் இணைய பதிவு முயற்ச்சி

புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்!!!!
புத்தாண்டில் முத்ல் முயற்ச்சியாக தமிழிணைய முயற்ச்சி!!!!!
வெற்றி!!! வெற்றி!!!