முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

இடுகைகள்

March, 2009 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

எகொஇச?

ஆங்கிலச்சொற்களை ஆங்கிலத்திலேயே எழுதுவது நான் அடிக்கடி முயலும் சங்கதி. மின்னஞ்சல்களில், ட்விட்டரில் எல்லாம். எத்தனை கலப்படம் செய்கிறேன் என்று அறிந்துகொள்வதற்காக.
படத்தை பாருங்கள்.
சட்டென்று முகத்தில் அறையும் கலப்படம் தெரிவது முன்னேற்றமா அல்லது இன்னும் மிச்ச்சொச்சம் மறைந்து ஆங்கிலமே அகிவிட்ப்போவத்தற்கான வீழ்ச்சியா? தெரியவில்லை. இப்போதைக்கு தோன்றுவது தலைப்பு.ஆறு வார்த்தைக் கதைகள்

டிவிட்டரில் எழுதிய ஆறுவார்த்தைக்கதைகள், ஒரு வரிக்கதைகள். டிவிட்டிரில் அழிந்தே போய்விடுகிறது. சேர்த்துவைத்தலுக்காக இங்கே பதியப்படுகிறது.
1) 'டேய் குப்பையை அள்ளிப்போட்டு வாசலை பெருக்கி சுத்தம்பண்ணீட்டு காசு வாங்கிட்டுப்போ' பத்து வயது முத்துவை விரட்டினார் பிளேஸ்கூல் மொதலாளி.
ஆறுவார்த்தைக் கதைகள்
1) நாவல்.சிறுகதை.ஆறுவார்த்தைக் கதைகள்.சைக்கியாட்ரிஸ்டுகளுக்கு ஏறுமுகம்
2)பின் தூங்கி. முன் எழுவார். பத்தினிகள். பதிவர்கள்
3)வெளிநாட்டு வாழ்க்கை. கைநிறையக் காசு. பெற்றோர் படமாக
4)கட்டுப்பாடற்ற பொருளாதாரம். CVS பார்மஸியில் சிகரட் விற்பனை