முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

இடுகைகள்

October, 2006 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

தொடரும் நட்பு

மீண்டும் அமரிக்கா வந்துள்ளேன். போன வாரம் சனிக்கிழமை வந்தடைந்த நான் கல்லூரி நண்பர் வட்டத்துடன் மீண்டும் தொடர்புகொள்ள ஆரம்பித்துள்ளேன். இன்று அன்பு நண்பர் மெல்வின் பேசினார்.