முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

இடுகைகள்

February, 2006 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

Hypocracy is good!!!

I wanted to write this once the issue settles down so that anyone(who reads this ever) will have a cool head to understand what I am trying to tell.
This issue between Kushboo and the parties is a bigger human behavioral issue, if you really look at it.
At one end people(like Kushboo) talk in practical terms (like pre/post-marital affair is fine) and when others ask
why you are telling this this is not what we see everywhere, then the response comes in the puritan
(as if they don’t have any value system at all) sense asking why cannot I say this, this is my freedom of speech,
aggression on women.

But the response that we get from the so called 'elite class'is fundamentally wrong because you yourself have a value
and when they themselves have some value systems which when questions becomes wrong, there comes the issue.
Like one saying your value system is wrong and mine is right. This is my whole point.

I agree for all the comments people make on freedom of speech.
But we still …

மீண்டும் சென்னை சென்றிருந்தேன்

அதே வெய்யில்!! அதே திண்டாட்டம்!!
இப்பொதுதான் மழை பெய்து வெள்ளக்காடாக
இருந்த நினைப்பு. நாம் என்ன தான்
சொன்னலும் என்ன பகீரதபிரயத்தின பட்டாலும்
நம்முடைய அதிகாரிகள் மனது வைத்தால்
மட்டுமே சென்னைக்கு விடிவுகாலம்!!

Trying to upload an image

Trying to upload an Image.